monitoring eth

ZDALNY MONITORING ETHERNET

     Monitoring ETHERNET to system zdalnej kontroli pracy agregatu prądotwórczego. System oparty jest na module ETHERNET-owym który w zależności od rodzaju agregatu montowany jest bezpośrednio w agregacie lub zostaje sprzężony z układem automatyki SZR. Tak zamontowany układ umożliwia dostęp do odczytu stanu zasilania budynku oraz sprawdzania stanów alarmowych. 

          Moduł przekazuje informacje  za pomocą protokołów sieciowych HTTP i SNMP co zapewnia szerokie możliwości jego zastosowania. Najczęściej system ten montowany jest w miejscach gdzie istnieje konieczność bezprzerwowego zasilania i monitorowania stanu zasilania obiektu. Czyli serwerownie, banki, szpitale, itp.

Cresta Social Messenger