ROZRUCH RADIOWY

     Rozruch radiowy (bezprzewodowy) jest stosowany wszędzie tam gdzie istnieje konieczność zdalnego uruchomienia agregatu prądotwórczego. Rozruch ten umożliwia w pełni bezpieczne uruchomienie oraz zatrzymanie agregatu w sposób radiowy.

W skład radiowego systemu rozruchowego wchodzą:

  • sterownik radiowy
  • 2 piloty radiowe
  • układ przekaźnikowy
  • moduł automatycznego rozruchu

          Sterownik radiowy odpowiedzialny jest za poprawną komunikację z pilotem radiowym oraz za przekazywanie sygnałów rozruchowych sterując układem przekaźnikowym.

          Piloty radiowe służą do zdalnego przekazywania sygnału uruchomienia i stopu agregatu prądotwórczego. Rozruch i zatrzymanie agregatu odbywa się poprzez nacisnięcie odpowiedniego przycisku przekazując tym samym sygnał do sterownika radiowego który przeprowadza dalszą procedurę.

          Układ przekaźnikowy ma za zadanie sterować układami wykonawczymi silnika spalinowego oraz zabezpiecza linie zasilania i sterowania agregatu prądotwórczego. 

Moduł automatycznego rozruchu służy do sterowania zastawką przepustnicy umożliwiając prawidłowy rozruch silnika spalinowego agregatu prądotwórczego.

          System rozruchu radiowego jest zasilany ze źródła prądu stałego zamieszczonego na agregacie prądotwórczym. Zasięg skuteczny pilotów radiowych wynosi 100m w przestrzeni otwartej.