układy SZR

AUTOMATYCZNY UKŁAD ZAŁĄCZANIA REZERWY SZR

     Automatyczny układ załączania rezerwy SZR jest umieszczony w skrzynce  montowanej poza agregatem prądotwórczym. Wyposażony jest  w układ stycznikowy umożliwiający bezpieczne przełączanie źródła zasilania pomiędzy siecią energetyczną a agregatem prądotwórczym oraz sterownik służący do automatycznego lub ręcznego sterowania oraz kontroli pracy każdego zespołu prądotwórczego napędzanego silnikiem spalinowym o rozruchu elektrycznym, zapewniając natychmiastową interwencję agregatu prądotwórczego w razie awarii zasilania z sieci przemysłowej. 

Tablica sterowania automatycznego
          W sterowniku wykorzystuje się właściwości sprawdzonego mikroprocesora o najwyższej niezawodności, ze stałą pamięcią programowaną. Podstawowe informacje o pracy agregatu prądotwórczego i stanie sieci odczytywane są na wyświetlaczu, w postaci takich parametrów, jak:

 • napięcie sieci głównej [V], napięcie z zespołu prądotwórczego [V]
 • prąd z agregatu prądotwórczego [A]
 • częstotliwość z agregatu prądotwórczego [Hz]
 • obciążenie agregatu prądotwórczego [KW]
 • napięcie akumulatora [VDC]
 • licznik motogodzin [H]

          Przy pomocy klawiatury sterującej istnieje możliwość zaprogramowania różnych parametrów, wśród których znajdują się m.in. takie, jak:

 • zakres progów napięciowych,
 • zakres tolerancji częstotliwości,
 • ilość prób uruchomień silnika,
 • czas próby uruchomienia silnika,
 • przerwa między próbami uruchomień,
 • opóźnienie włączania lub wyłączania napięcia sieci przemysłowej,
 • czas zatrzymania silnika,
 • czas wychładzania silnika,
 • czas i długość testu tygodniowego,
 • czas międzyobsługowy,
 • inne, wg uzgodnień. 

          Sterownik mikroprocesorowy informuje również o stanach awaryjnych agregatu prądotwórczego, które powodują natychmiastowe zatrzymanie agregatu z takich powodów, jak:

 • zbyt wysoka temperatura cieczy silnika (jeśli występuje),
 • zbyt niskie ciśnienie lub poziom oleju,
 • zbyt duża odchyłka od ustalonej prędkości obrotowej silnika,
 • brak napięcia prądnicy,
 • uruchomienie zdalnego alarmu,
 • rezerwa paliwa (jeżeli występuje),

          Zastosowanie automatycznego układu załączania rezerwy pozwala w pełni kontrolować stan zasilania budynku oraz w razie potrzeby zapewnia możliwość automatycznego przełączenia pomiędzy głównym a awaryjnym źródłem zasilania. Zautomatyzowanie tego procesu zapewnia stałą dostawę energii elektrycznej do budynku.

Cresta Social Messenger